Arbetsförmedlingens utvecklingsblogg http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/ sv Glad påsk! Utvecklingsbloggen tar uppehåll Som du kanske märkt har Utvecklingsbloggens uppdatering varit knaper den senaste tiden. Anledningen till detta är att det just nu pågår ett arbete där vi pratar om bloggens framtid. Under denna tid kommer Utvecklingsbloggen ta ett längre uppehåll.   Tills nästa gång vi hörs så önskar vi dig en underbar påsk! Wed, 28 Mar 2018 16:37:41 +0200 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2018-03-28-glad-pask-utvecklingsbloggen-tar-uppehall.html Arbetssökandes planering – fler funktioner för kunden! Syftet med planeringen är att kunden själv ska vara aktiv och ta initiativ som leder till arbete eller utbildning. I den senaste användarundersökningen har det framkommit att upplevelsen är att planeringen är lättanvänd och har bra innehåll. Många av användarna är positiva och ser att planeringen är ett bra verktyg för dem på vägen mot nya deras utmaningar. Framöver kommer planeringen att innehålla fler funktioner som gör det möjligt för den arbetssökande att själv lägga till lämpliga aktiviteter och hitta nya vägar framåt. Varför behövs planeringen? Arbetsförmedlingen genomför någonting som kallas för kundresor där det framkom att kunderna själva vill äga sin plan mot ett nytt jobb eller utbildning. Planeringen har utvecklats utifrån dessa insikter och är ett viktigt förbättringsområde i dialogen mellan arbetsförmedlingen och den arbetssökande. En aktiv planering underlättar för den arbetssökande att nå sina mål och ta egna initiativ. Vad kan kunden se i planeringen? I planeringen kan kunden se alla de aktiviteter som Arbetsförmedlingen har tagit fram. De kan även se det datum då aktiviteten ska vara genomförd och en kort information om vad aktiviteten innebär. Vidare ser kunden om det finns några aktiva eller framtida programbeslut och under vilken tidsperiod de löper. Kunden kan även läsa sin arbetsmarknadspolitiska bedömning och läsa mer om informationsskyldighet. Vad händer nu med planeringen? Planeringen fortsätter att utvecklas hela tiden. Nästa steg är att kunden ska kunna tidssätta de aktiviteter som arbetsförmedlingen föreslagit. I sommar kommer kunden själv kunna välja olika aktiviteter att lägga till i sin planering. Mon, 12 Mar 2018 15:42:38 +0100 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2018-03-12-arbetssokandes-planering---fler-funktioner-for-kunden.html Gaming – en bro mellan kompetenser och ditt CV Max Danielsson arbetar med ett projekt som handlar om att synliggöra mjuka kompetenser*. Målet är att det ska bli accepterat att man spelat datorspel och att det ska vara en naturlig del att ha med på sitt CV, och att företagen ser värde i vad spel kan ge för kompetenser Just nu arbetar han med Andreas Wiman (som Utvecklingsbloggen intervjuade i somras, läs mer här ). Projektet som nu har en tagit fram en prototyp, ska resultera i en app med mål att matcha arbetssökande och arbetsgivare utifrån nya kompetenser. Precis som FutureWorkX har det här projektet också fått bra feedback - både internt och externt. Hur fungerar den tänkta applikationen? - Appen kommer att ha två olika perspektiv där både arbetssökande och arbetsgivare ska förstå nyttan med spel och de kompetenser som spel medför. Det ska fungera som en ”boost” för både företag och spelare, och man ska se att spel bara är mer än underhållning. Arbetssökande Arbetssökanden ska kunna gå in i appen och sedan kunna välja vilket spel hen spelar och hur länge. Där får användaren välja vilken nivå som hen befinner sig på och sedan svara på fem frågor, t.ex. om man spelar ensam eller i lag eller om man deltagit en turnering.  Efter frågorna ska man komma fram till ett resultat där det står att man har vissa specifika kompetenser. En långsiktig vision är att personen ska få upp ett jobb från Platsbanken utifrån rätt kompetenser, alternativt få tips på vilken yrkesroll som passar personen i fråga. Arbetsgivare Arbetsgivaren ska kunna välja bland olika kompetenser och sedan kunna klicka i tre som är önskade. Därefter ska arbetsgivaren få upp vilken typ av spelare och vilken typ av spel arbetssökanden ska ha spelat för att passa de behov som arbetsgivaren har. Hur väcktes den här idén? Idén har funnits ett tag på Arbetsförmedlingens Innovationscenter där man pratat om att arbeta med kompetenser inom spel och hur dessa kan appliceras på sitt CV. Max och Andreas ville sedan göra någonting konkret med gaming, arbetssökande och arbetsgivare. Vi vill kunna visa på att de mjuka kompetenserna inom spel faktiskt är riktiga kompetenser. Därför vidareutvecklade vi en befintlig idé genom att göra idén till ett app-koncept. Nu testar vi om konceptet är bra eller inte.  Vi vill till exempel testa applikationen på Ungkomp i Järfälla för att se vad folk tycker och vad appen får för respons. Ser du några svårigheter med projektet? Ibland är det problem med programmeringen där små skillnader gör stor skillnad. Man måste ställa en fråga på exakt rätt sätt för att få rätt svar, och det är svårt eftersom vi inte har erfarenheten. Men det är kul och man lär sig mycket. Det är också svårt att säga konkret hur bra man blir på någonting, men det är inte heller målet med applikationen. Vi kan inte säga att någon kompetens är garanterad, utan det är mest en uppmuntran för att göra kompetenserna accepterade. Parallellt med det egna arbetet pågår på Arbetsförmedlingen också ett projekt som arbetar med att kartlägga mjuka kompetenser för att kunna ge en bättre träffsäkerhet i matchningen, projekt Kompetensmatchning. Kompetensmatchnings arbete har gett input till arbetet, tillsammans med de mest efterfrågade mjuka kompetenserna enligt Svenskt Näringsliv 2016. Mjuka kompetenser är i högsta grad är viktigt för att arbetssökande och arbetsgivare ska hitta varandra. Max poängterar att han inte vet några andra som frivilligt kompetensutvecklar sig i 6 timmar efter jobbet förutom folk som spelar datorspel, och det är just därför som vi på Utvecklingsbloggen tycker det här är väldigt spännande och viktigt för framtiden. Vill ni veta mer – kommentera inlägget nedan så skickar vi frågan vidare! *Fakta: Mjuka kompetenser Mjuka kompetenser innefattar de beteende-uppsättningar man använder sig av då man utför arbetsuppgifter och samspelar med omgivningen i syfte att åstadkomma ett, för verksamheten, önskat resultat. Mjuka kompetenser ringar in personliga egenskaper när de omsätts till handling i ett professionellt sammanhang. Mon, 20 Nov 2017 10:21:03 +0100 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2017-11-20-gaming---en-bro-mellan-kompetenser-och-ditt-cv.html