Arbetsförmedlingens utvecklingsblogg http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/ sv Trevlig sommar! Bloggen tar ledigt - utvecklingsarbetet fortsätter. Teamet bakom utvecklingen av nya tjänster för arbetsgivare hälsar att de har skapat en öppen plattform som samlar idéer och lösningar. "Vem som helst kan bidra, kommentera och se andra förslag som rör rekrytering, annonsering och liknande utmaningar som ingår i arbetsgivarens vardag. Vissa idéer kommer att bli verklighet, andra kommer troligtvis aldrig att se dagens ljus, men alla är viktiga och kan i sin tur inspirera till andra nya idéer som är briljanta." Utvecklingsbloggen är tillbaka i augusti och vi kommer då inte bara att följa detta arbete utan också alla andra spännande initiativ som rör sig hos oss. // Trevlig sommar önskar redax Tue, 04 Jul 2017 15:59:15 +0200 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2017-07-04-trevlig-sommar-bloggen-tar-ledigt---utvecklingsarbetet-fortsatter..html Del 4: Tvärfunktionella team - hur är det att vara med i ett projekt? Samskapande är en viktig princip i vårt arbete med konceptutveckling. Det bygger på uppfattningen om att ett koncept blir bättre när fler kompetenser varit delaktiga i processen. I grova drag handlar det om tre lika oumbärliga perspektiv: design- och metod, kundens upplevelse och verksamheten. Som en del i att samskapa och få ett starkt verksamhetsperspektiv involveras de som så småningom ska vara med och realisera konceptet. Detta kan vara produktägare, utvecklare, kravställare med flera. De har mycket viktig kunskap om dagens lösningar och de har ofta många idéer kring förbättringar. Verksamhetsperspektivet är viktigt för att inte tappa bort erfarenhet, kunnande och insikter som redan finns inom området. Handläggare och kundtjänst är exempel på medarbetare som kan berätta en hel del  om vad som prövats förr, vad de får höra direkt från arbetsgivare samt vad som lyckats och inte. Man vill också veta att vi är på rätt väg i förhållande till verksamhetsmål, strategier och policys. Det finns till exempel flera bra idéer som möter ett viktigt behov som arbetsgivarna har, men som inte ligger inom Arbetsförmedlingens uppdrag. För att få med verksamhetsperspektivet i alla faser av konceptutvecklingen kan man bjuda in olika kompetenser från verksamheten att delta i workshops, medlyssning under intervjuer och olika kreativa övningar för att jobba fram lösningar tillsammans. Detta gör framför allt att kvaliteten på resultatet bli hög, men också att resultatet är förankrat redan från början. Hannes Sandahl, utvecklare för enheten IT för extern digitalisering, har delat med sig av sina tankar om hur det är att vara med i ett projekt på Arbetsförmedlingen. Hur kom det sig att du var med från början i framtagandet av ett nytt koncept för annonsering? Av två anledningar; för att vid ett tidigt skede bidra med teknisk expertis om vad som är möjligt för att säkra ett genomförbart koncept, och för att få en chans att förstå målbilden och helheten, det vill säga vilka utmaningar vi har och vart vi vill ta tjänsterna. Som utvecklare är det lätt att enbart fungera som ett leveransband som ska realisera helt färdiga koncept. Förstår jag helheten kan vi leverera mycket bättre kundvärde i slutändan eftersom jag vet hur det jag bygger är en väg mot en större målbild. Hur var den första aktiviteten ni gjorde tillsammans (co-creation med AG)? Jättebra! Det var en co-creation där vi kikade på existerande annonseringstjänst och samskapade idéer för förbättring tillsammans med arbetsgivare. Jag kunde med min erfarenhet av existerande tjänst komma med input om tidigare tankesätt och samtidigt slänga in nya idéer som vi diskuterat i vårt team innan konceptarbetet. Att ha med en arbetsgivare var så fantastiskt nyttigt för det är ju dem vi bygger för! Vi samlar vanligtvis in feedback från arbetsgivare men vid en co-creation kan man ha en dialog och förstår grundproblemen och de egentliga behoven. Vid just denna första aktivitet kunde jag exempelvis förklara hur vi tänkt när vi utvecklade och förstå att vi inte helt nådde ut med att förmedla det värde vi skapat. Hur bidrog du till det slutliga resultatet, den klickbara prototypen, som levererades? Jag känner att jag bidrog till en stor del av resultatet, vilket är väldigt skönt. Prototypen som togs fram är kvalitetssäkrad rent tekniskt och går att genomföra. Att komma in i arbetet vid utvalda tillfällen som jag gjorde, istället för att arbeta med koncept till 100% tror jag höjer innovationshöjden. Risken att sänka idéer och låsa sig på grund av begränsningar minskar. Det är lättare att gå in helhjärtat och fokusera på koncept och kundvärde istället för begränsningar. Vad minns du från intervjuerna med arbetsgivarna som du var med på? Det som var starkast för mig var att höra hur uppskattat det vi gör är för arbetsgivarna. Tjänsterna vi bygger möter deras behov och de flesta tycker att vi har skitfräcka tjänster. I det feedbackverktyg vi vanligtvis använder får vi en del kritisk feedback och problem beskrivs med en mening som kan vara svår att tolka. När vi intervjuade arbetsgivare förstod vi mer vad feedbacken handlade om och att vi är på väg mot rätt håll. Det är lätt att enbart höra de få procenten som tycker att saker inte funkar och missa alla de som tycker att vi är bra. Mon, 26 Jun 2017 10:37:58 +0200 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2017-06-26-del-4-tvarfunktionella-team---hur-ar-det-att-vara-med-i-ett-projekt.html Del 3: Lär känna din målgrupp genom utforskande intervjuer Arbetsförmedlingen och Daresay har som tidigare nämnt arbetat för att utveckla de digitala tjänsterna för arbetsgivare och för att lära sig mer om arbetsgivarnas situation är denna typ av intervju perfekt. Genom detta arbetssätt kan man få svar på frågor som exempelvis hur deras vardag ser ut, vad de har för problem och hur de definierar att något har gått bra. Som intervjuare bör man ha vissa förkunskaper om området och i konceptutvecklingsprojekten som drivits under året har man använt de första frågorna till att checka av att vår bild stämmer överens med verkligheten. Detta kan man göra genom att ställa öppna och breda frågor som till exempel hur en rekryteringsträff går till, hur arbetsgivaren planerar inför sommaren eller hur arbetsgivaren hittar rätt person att anställa. Använd bilder som triggermaterial Att använda sig av bilder redan i ett tidigt skede är ett bra tips för att “trigga” personen som blir intervjuad till att berätta mer om sin verklighet. Dessa bilder kallas för triggermaterial. Det kan ge stöd åt bakgrundsfrågor, men framför allt har vi med oss många bilder på idéer och lösningar eller situationer. Dessa idéer behöver inte vara idéer som vi tror starkt på, utan i början av ett projekt försöker vi snarare vara så breda som möjligt. Då är det lika viktigt att höra arbetsgivarens resonemang kring varför något inte skulle fungera - allt ger oss ledtrådar till nästa fas och framtagandet av nya eller utvecklade idéer. Det är också viktigt att inte fastna i utvärdering av existerande tjänster och verktyg, även om det är viktigt att lyssna om arbetsgivaren behöver “lätta sitt hjärta” om några riktigt jobbiga problem de haft med Arbetsförmedlingen. Istället vill man fort lyfta blicken och få in samtalet på hur det skulle kunna vara. Frågor som “varför?” eller “berätta mer!” skulle kunna utgöra halva intervjumanuset. En insyn i verkligheten I de konceptutvecklingsprojekt som genomförts under år 2016-2017 har många suttit med som medlyssnare under intervjuerna med arbetsgivare. De tycker att det är både spännande och nyttigt att höra direkt från källan hur våra tjänster upplevs och hur “verkligheten” ser ut för arbetsgivare. Våra medlyssnare har haft en mängd olika kompetenser: produktägare, utvecklare, kravställare med flera. Den som lyssnar in på en intervju kommer känna igen flera problem, misstankar om hur arbetsgivarna gör kommer bekräftas och insikter i hur de tänker och vad de behöver fördjupas. Detta gör att utforskande intervjuer inte bara är givande för alla involverande för ett visst projekt, utan även för samtliga personer som har med målgruppen att göra. Mon, 19 Jun 2017 10:46:59 +0200 http://utvecklingsbloggen.arbetsformedlingen.se/arkiv/2017-06-19-del-3-lar-kanna-din-malgrupp-genom-utforskande-intervjuer.html