Prenumerera på RSS-flöde för bloggen
 • Glad midsommar önskar utvecklingsbloggen och vår egen Robot?!

  2016-06-23
  Utvecklingsbloggen önskar glad midsommar tillsammans med en robot Nu är det dags för bloggen att ta långhelg och dansa runt midsommarstången. Jonas från vårt innovationcenter har börjat utveckla en robot som ska hjälpa oss här på avdelningen. Håll utkik på bloggen för att se utvecklingen!
 • Våra agila principer i praktiken

  2016-04-19
  Exempelbild Vår agila coach Madeleine beskrev i sitt förra blogginlägg att all IT-utveckling på Arbetsförmedlingen sker enligt våra 5 agila principer. Anders, testledare i ett av våra IT-utvecklingsteam berättar om vad det egentligen innebär i praktiken. Vi i teamet jobbar agilt och i sprintar och tar hand om förändringsbehoven allteftersom de prioriteras av vår beställare. I vårt team har vi tillsammans de nödvändiga kompetenserna. Det agila arbetssättet bygger på att alla är med på banan så alla samlas på våra analys- och planeringsmöten. På så vis ser vi till att vi får in hela teamets input och...
 • Våra agila principer

  2016-01-26
  Våra utvecklingsinitiativ för att förbättra en process eller ett IT-system kan starta som en idé eller ett behov från kund, riksdag och regering eller från oss själva. Dessa idéer måste vi ta om hand om och utveckla. Madeleine, vår agila coach, är tillbaka för att beskriva vårt arbetssätt. I mitt förra blogginlägg skrev jag att förändringar är ofrånkomliga och att vi behöver ha arbetssätt som stödjer oss vid förändring. Vår lösning är att anamma ett agilt arbets- och förhållningssätt. Här beskriver jag de principer vi använder oss av i vår IT-utveckling på Arbetsförmedlingen. Principerna har vi låtit växa fram under åren och vi arbet...

På Utvecklingsbloggen kan du följa Arbetsförmedlingens utveckling av digitala tjänster.

AF Öppna Data
AF Press