2015-10-05

Utvecklat och testat, nu kan arbetssökande boka tid för första möte via webben

Projekledaren Jonas

Från och med 1 oktober är det möjligt för kunder med e-legitimation att via arbetsformedlingen.se skriva in sig som arbetssökande och samtidigt boka in ett möte med en arbetsförmedlare inom fem arbetsdagar.

I och med att vi nu går live med denna möjlighet för arbetssökande har Utvecklingsbloggen ställt fyra snabba frågor till vår projektledare Jonas Ronnheden.

Vad har varit det tekniskt viktigaste att lösa för att kunder ska kunna skriva in sig själva?
För att det överhuvudtaget skall fungera att låta kunden skriva in sina uppgifter och boka möte så är e-leg en förutsättning. Även alla kopplingar mellan ledig tid, kontor, handläggare och kund är en viktig del för att det skall bli rätt.

Hur har ni jobbat fram en lösning för sjävinskrivningen?
Det är ett förbättringsförslag som utvecklats tillsammans med våra kunder och arbetsförmedlare. Själva det grundläggande arbetssättet har tagits fram i de så kallade Växthusen – i form av kunddriven utveckling. Nu kompletterar vi med ett systemstöd som stödjer och utvecklar detta arbetssätt.  

Vad är den stora fördelen med att själv skriva in sig och boka ett första möte?
Jag kan inte välja en, utan vill peka på två fördelar av flera för kund

  • att kunna välja tid
  • att kunna förbereda sig inför mötet

Även för arbetsförmedlaren finns fördelar, också här väljer jag två

  • Att kunna förbereda sig
  • Att känna att det finns en avsatt tid för mötet, ”gå från drop-in till bokat möte”.

Vad ser ni för möjligheter med utvecklingen av verktyget framöver?
Det finns många spännande och viktiga möjligheter.
Varför inte - låta arbetsgivare boka möte när det passar dem, ha inskrivningsdelen och bokningen på flera språk och gör det möjligt för kund att själv boka tolk till mötet, att kunna boka in sig på rekryteringsträffar och andra former av möten och att kanske våga låta kunder boka möten själv under sin tid på Arbetsförmedlingen.


Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar