2016-01-26

Våra agila principer

Våra utvecklingsinitiativ för att förbättra en process eller ett IT-system kan starta som en idé eller ett behov från kund, riksdag och regering eller från oss själva. Dessa idéer måste vi ta om hand om och utveckla. Madeleine, vår agila coach, är tillbaka för att beskriva vårt arbetssätt.

I mitt förra blogginlägg skrev jag att förändringar är ofrånkomliga och att vi behöver ha arbetssätt som stödjer oss vid förändring. Vår lösning är att anamma ett agilt arbets- och förhållningssätt. Här beskriver jag de principer vi använder oss av i vår IT-utveckling på Arbetsförmedlingen. Principerna har vi låtit växa fram under åren och vi arbetar givetvis med att utveckla dem vidare, för att möta nya behov och utmaningar. 

Våra 5 principer

  • Prioriterade behov - Vi utgår från kundens behov när vi utvecklar IT-system.
  • Sprintredo krav - Vi tar fram krav för utveckling och test i team med rätt kompetens.
  • Fokuserat sprintarbete - Vi arbetar fokuserat mot samma mål för att leverera värde så tidigt som möjligt.
  • Fungerande programvara - Vi levererar kontinuerligt fungerande värde som följs upp mot kundernas behov.
  • Återkoppling - Vi reflekterar över och förbättrar vår leverans och våra arbetssätt.

Nedan har jag har beskrivit vad våra principer innebär i mer detalj med hjälp av en film.

I min nästa bloggpost, om ungefär en månad, kommer du få lära känna ett utav våra team och veta mer om hur de arbetar i praktiken.

Hej då // Madeleine

Madeleine är agil coach på Arbetsförmedlingens It-avdelning. Tillsammans med sina kollegor stöttar hon oss i att jobba agilt.

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar