2016-02-17

Arbetsförmedlingen startar Digitalt Innovationscenter!

Exempelbild

Vi fick en pratstund med Olle som förbereder starten av Arbetsförmedlingens digitala Innovationscenter den 1 mars. Vi ville passa på att ställa tre snabba frågor till honom om vad innovation betyder för Arbetsförmedlingen.

Hej Olle, vad menar du med innovation?
Ordet innnovation betyder säkert olika för olika personer. För mig  är det viktigast att Arbetsförmedlingen verkligen vågar pröva sig fram och snabbt testa idéer. Idéer som utgår från vårt uppdrag inom arbetsmarknaden där vi genom digital teknik snabbt kan visa på nya lösningar. I vår strävan att bli innovativa måste vi våga prova oss fram och lära. Ett lärande som också innebär att vi vågar misslyckas.

Varför är det viktigt att vi jobbar med innovation?
Merparten av våra kollegor levererar dagligen nytta till våra kunder samtidigt som vi uppfyller vår myndighetsuppgift. Just nu genomför Arbetsförmedlingen en förnyelseresa som innebär att vi kommer att leverera våra tjänster på ett annorlunda sätt – med nya metoder och i nya kanaler. Att utveckla och kvalitetssäkra nya tjänster innebär att vårt utvecklingsarbete går på högvarv för att komma ut med produkter som vi redan idag vet att vi saknar. Exempel på detta är t.ex. tidsbokad inskrivning, bättre handlingsplaner, nytt bedömningstöd samt e-tjänster där kunderna kan göra en del av aktiviteterna själva.

Det här är tjänster vi vet att kunderna (och vi!) saknar idag. Men parallellt med att vi utvecklar dessa tjänster måste vi också fråga oss vad kunderna kommer att efterfråga imorgon. Vilka framtida, idag outtalade, krav kommer vi att mötas av imorgon? Ingen av oss har svaret på det men inom Arbetsförmedlingens nya digitala Innovationscenter kommer vi att presentera  hypoteser som vi snabbt kan testa hos våra kunder och medarbetare.

Hur kommer det digitala innovationscentret att fungera?
Som jag sa så har Innovationscenter fokus på framtida behov och utgår därför utifrån de digitala möjligheterna för att utveckla arbetsmarknaden. Innovationscenter testar därför olika hypoteser med digitala lösningar gentemot kund. Vi kompletterar därmed Växthus-arbetet som utvecklar våra nuvarande och kommande erbjudande och tjänster.

Innovationscenter består från 1 mars av ett tvärfunktionellt team med 7 medlemmar vars kompetenser kompletterar varandra.  Teamet består av medarbetare från avdelningarna Digitala Tjänster samt IT-avdelningen som under ett år arbetar på Innovationscenter. Teamet är sammansatt av medarbetare som i grunden har system- och affärsutvecklingskunskap samt förmåga att entusiasmera genom att visa på möjligheterna med digitala tjänster.

Innovationscenter kommer att arbeta med regionala innovationsveckor. Under dessa innovationsveckor genomförs workshops med regionala arbetsförmedlingar, företagare, kommuner, landsting, forskare och andra  lokala arbetsmarknadsaktörer. Syftet är att få fram tankar och behov och samtidigt presentera och utvärdera den digitala teknikens möjligheter.

Den första regionala innovationsveckan genomförs 11-15 april i Visby i samarbete med Science Park Gotland och Arbetsförmedlingen i Visby.

Aktuell information om pågående innovationsaktiviteter kommer du kunna läsa om på Utvecklingsbloggen. Du kan redan nu läsa om vad som inspirerat oss i inlägget Innovation från Bryssel. Vill du komma i kontakt med teamet kan du maila till innovationscenter@arbetsformedlingen.se.

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Stängd för fler kommentarer