2016-03-29

Visualisering av data för att tolka och förstå arbetslöshet i Sverige.

Laget Fullt ös, arbetslös! arbetar med sin idé under Hack for Sweden

Med fokus på jämställdhet vill laget Fullt ös, arbetslös! visualisera statistik över arbetslöshet i Sverige. De var ett av de lag som under Hack for Sweden använde Arbetsförmedlingens öppna data för att utveckla nya tjänster.

Laget kombinerade våra datakällor med data från SCB och CSN för att kunna visualisera arbetslöshet på ett nytt sätt. Kan det leda till nya frågor och slutsatser kring hur vi ser på arbetslöshet? Vi låter dem själva berätta om sitt arbete.

Vad utvecklade ni för tjänst?
Vi utvecklade en webbapplikation för att visualisera arbetslösheten i Sverige, med fokus på jämställdhet (eller i vissa fall bristen på jämställdhet) mellan könen i Sveriges olika län. Med en karta som stöd kan man välja vilket län man vill fokusera på, eller om man vill se statistik från hela riket. Vi har även gjort så att man kan välja andra parametrar att jämföra arbetslösheten mot, t.ex. studieskulder och vilket parti folk röstade på i senaste valet. Syftet med det är att eventuellt kunna hitta korrelationer mellan andra faktorer. Visualiseringen sker dels med diagram och dels med att länen i Sverige ändrar färg och höjd beroende på olika faktorer.

Varifrån kom idén eller inspirationen?
Vi i gruppen funderade på vilka problem som finns i samhället och då är arbetslöshet alltid något som finns i olika hög utsträckning. Tanken var främst att kunna ge ett verktyg för att intuitivt förstå hur pass jämställd arbetslösheten är. Ingen av oss har sett en visualisering på just detta problem tidigare även om det är möjligt att det finns redan.

Planerar ni att ta idén vidare, i sådana fall hur?
Inte direkt för denna idé, men konceptet med att nyttja höjdskillnader i kartor för visualisering känns som en rolig sak att bygga vidare på. Sedan finns det otroligt mycket öppen data, så det går kanske att komma på ett annat område att applicera det på också. Arbetslöshet är också ett ämne som kan vara svårt att hitta orsaker till med endast några få faktorer, för att ge en mer rättvis bild skulle det troligtvis krävas många fler parametrar att ställa jämställdheten/arbetslösheten mot.

Kort om laget
Laget består av Sofie Khullar, Albin Bergström, Simon Hedlund och Lovisa Hassler. De studerar tredje året på Medieteknikprogrammet vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping.


Vill du veta mer om det här och övrig tävlingsbidrag från årets Hack for Sweden?
På Hack for Swedens hemsida http://hackforsweden.se/ hittar du en sammanställning som innehåller beskrivningar och länkar till de tjänster som togs fram. Du hittar den under "Utmaningar" och "Tidigare tävlingsbidrag".

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar