2016-04-19

Våra agila principer i praktiken

Exempelbild

Vår agila coach Madeleine beskrev i sitt förra blogginlägg att all IT-utveckling på Arbetsförmedlingen sker enligt våra 5 agila principer. Anders, testledare i ett av våra IT-utvecklingsteam berättar om vad det egentligen innebär i praktiken.

Vi i teamet jobbar agilt och i sprintar och tar hand om förändringsbehoven allteftersom de prioriteras av vår beställare. I vårt team har vi tillsammans de nödvändiga kompetenserna. Det agila arbetssättet bygger på att alla är med på banan så alla samlas på våra analys- och planeringsmöten. På så vis ser vi till att vi får in hela teamets input och vi breddar kunskap om behov och krav så tidigt som möjligt.  Dessutom förbättras samarbetet inom teamet ännu mer om alla är med från början. Vi tar fram både krav och testfeatures tidigt. D.v.s. testfeatures som beskriver flödet i detalj. Detta gör vi innan utvecklarna kommit alltför långt i arbetet. På så vis fångar vi luckor i kravförståelsen tidigt, vi får minskad mängd administration runt både felrapportering och ändringar. Att arbeta så är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna nå högre grad av automatiserade tester vilket är ett utvecklingsområde för oss och andra team på Arbetsförmedlingen.

För att minimera tiden som går åt för oss vid kodbyggen i olika testmiljöer samt minimera den typen av fel som ofta uppstår vid manuell hantering använder vi en central automatiserad byggmiljö, Jenkins Enterprise. De paket som Jenkins bygger ut till testmiljön är ”produktionsfärdigt” och inga specifika byggen till olika installationsmiljöer behövs. Inom Arbetsförmedlingen arbetar vi med att öka vår förmåga att leverera förändringar ofta och kontinuerligt. Vårt team är ett av de team som kommit en bra bit på väg. Förutom täta leveranser så handlar det bl.a. om att vårt team är ansvariga för våra ändringar hela vägen ut i produktion. Vi skickar alltså inte över ansvaret på ”någon annan” t.ex. någon inom driftsektionen.  Information och feedback om alla eventuella produktionsproblem går till och hanteras direkt av teamet.

När vi jobbar med utveckling och ändringar i förvaltade system produktionssätter vi tidvis nyutveckling och felrättningar ofta numera sen vi började arbeta med kontinuerliga leveranser.

Hej då // Anders

I nästa bloggpost kommer Madeleine berätta mer om hur vi på arbetar med kontinuerliga leveranser på Arbetsförmedlingen.

Anders är testledare i ett team på Arbetsförmedlingen. Teamet består utöver Anders av 8 personer med olika kompetenser: teamledare, kravanalytiker, mjukvaruarkitekt, front-end och back-end utvecklare (Java och .Net), CM och testledare. Teamet arbetar agilt och enligt s.k. behavior driver design (BDD) med att förvalta och utveckla produkter för att skriva in sig på Arbetsförmedlingen dvs Min Profil, Inskrivning och CV.


Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
 1. Karl Lund
  Hej.

  Intressant, men i dessa tider var är de som jobbar närmast med användarna och designen. Eller tar ni sådana beslut själva inom teamet?
  Karl
  2016-04-20
 2. Utvecklingsbloggen   (Författarkommentar)
  Hej @Karl

  Till varje team finns UX-design kompetens knuten och tillsammans arbetar vi fram den bästa designlösningen. UX-design teamet gör användartester när något nytt är på gång. I övrigt sköts kundkontakten av våra beställare från verksamheten.

  /Anders

  2016-04-26
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar