2016-05-04

Osynliga jobb- en tjänst för att lättare hitta jobben som inte utannonseras

Exempelbild

Nu är det dags för det andra laget som hackade i Visby att presentera sin Idé. Mats svarar på 3 snabba om "osynliga jobb" en tjänst som informerar dig om vilka kanaler arbetsgivare använder vid sina rekryteringar.

1. Vad utvecklade ni för tjänst

Tjänsten listar alla företag på Gotland som rekryterat den senaste perioden (senaste åren) tillsammans med information om bransch, yrken, kompetenser, antalet anställda, adress osv. Tjänsten ger information om vilka kanaler företaget brukar använda för sin rekrytering. Exempelvis informella nätverk, sociala medier eller spontanansökningar.

Tjänsten bygger på information som Arbetsförmedlingen och andra myndigheter tillhandahåller tillsammans med övrig offentlig information. Vi jobbar med dataanalys av data från olika källor samt scannar information på internet. Företag kan själva logga in och redigera sin information och andra kan gå in och skriva recensioner. Vi diskuterade även att företag kan lägga upp bilder/videos kring sin annons/information som förmedlar vilka värden de står för. Vi använder även Arbetsförmedlingen stora företagsundersökning som genomförs lokalt för att få kvalitativa data. Den arbetssökande kan lägga in bevakningar på när företag som de är intresserade av rekryterar.

Nyttan för företagen är att när deras kanalval blir offentligt blir det även kraftfullare, de får ett bättre urval och kompetenser att välja bland. Tjänsten innebär även att vi kan etablera ett samarbete med företag och organisationer som inte använder Arbetsförmedlingen för sin rekrytering.

2. Varifrån kom idén eller inspirationen

En arbetssökande som bara letar efter platsannonser kommer att missa 80% av de tillsatta jobben på Gotland. Andelen företag som använder Arbetsförmelingens Platsank för rekrytering är 30% lägre på Gotland än riksgenomsnittet. På Gotland dominerar rekryteringskanalen informella kontakter/nätverk och spontanansökan.

3. Planerar ni att ta idén vidare, i såna fall hur?

Etableringsbyrån och Arbetsförmedlingen på Gotland var intresserade av idén och vill gärna se en fördjupning i ämnet för att se om idén är realistisk, deras spontana svar var ja. Det innebär att den behöver bearbetas någon månad både utifrån ett tekniskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Informationen som skapas skall vara öppen och transparent så att vi skapar ett förtroende hos det lokala näringslivet. Det innebär att för att det ska fungera måste det genomföras i nära samarbete.


Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar