2016-07-07

Ett första steg på resan mot ökad öppenhet

Exempelbild

Ett steg på vägen mot vår vision på Arbetsförmedlingen är att våra kunder ska uppleva oss som mer tillgängliga. Som en del i det arbetet vill vi idag berätta om ett steg mot ökad öppenhet och aktivt deltagande gentemot arbetssökande.

I vårt tidigare inlägg om visionsarbetet på Enheten Externa användare berättade vi om vårt mål att bli mer öppna mot våra användare, kunder och externa intressenter. Vårt fokus är användarperspektivet och att de uppgifter som finns i systemet inte ska behöva efterfrågas utan finnas tillgängliga för arbetssökande.

Som ett första steg planerar vi att digitalt visa upp information för den som deltar i Arbetsförmedlingens kompletterande tjänster, arbetsmarknadsutbildningar eller utbildningskontrakt.

Det nya från september är att arbetssökande kommer att kunna se olika rapporter som arbetsförmedlaren tagit emot elektroniskt från externa anordnaren. I dag kan de arbetssökande få tillgång till dessa uppgifter genom att begära ett registerutdrag. Nu väljer vi att göra det tillgängligt digitalt på Min sidaarbetsformedlingen.se för de arbetssökande som loggar in med e-legitimation.

Varför gör vi det här? Jo, tanken är att om man får större insyn i sin egen process så ökar engagemanget och delaktigheten. Alla vill ju komma fram till ett lyckat resultat, vilket i bästa fall kan innebära slutet på tiden i arbetslöshet.


//Karolina

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar