2016-09-20

Nu vidgar vi idérymden!

Exempelbild

Vilka digitala tjänster vill arbetsgivarna ha i framtiden? Det var en fråga som vi undersökte i ett innovationsprojekt på Arbetsförmedlingen. Arbetssättet vi använde kallades "Extremspåret" och gick ut på att utforska och fånga många idéer.

”Det var så otroligt inspirerande att få utveckla helt nya idéer och tankar om vad arbetsgivare vill ha och behöver när de ska rekrytera nu och i framtiden.” Så uttryckte en av mina kollegor det ungefär, efter att vi under maj och juni drev ett innovationsprojekt på Arbetsförmedlingen. Målet för vårt arbete var att vidga vår idérymd och spänna bågen lite hårdare när det gäller att möta Sveriges arbetsgivares behov av digitala tjänster.

Vi kallar vårt arbetssätt ”extremspåret” eftersom tanken var att på kort tid ta ut svängarna ordentligt. Innan vi började samlade vi ihop allt material och kunskaper vi redan hade om arbetsgivare och deras behov – kundresor, digitala strategier, målbilder, kanalstrategier, behovsanalyser och så vidare. Vi insåg snabbt att vi vet så mycket om våra kunders behov och att vi har gjort så mycket undersökningar att ytterligare en behovsanalys inte alls var vad vi behövde. Att få testa nya idéer och tänka fritt kring olika lösningar var vad som behövdes för engagera både oss själva, andra inom myndigheten – men framför allt våra kunder.

Att arbeta i ett extremspår innebär helt nya arbetssätt där man tillsammans med kunder och kollegor skapar förslag på lösningar. Målet med ett extremspår är att arbeta utforskande och ta fram många idéer. Syftet med det utforskande arbetssättet är att hela tiden kunna göra sig av med mindre bra idéer och vidareutveckla dem som är bra och har potential. Tanken är att om man har man många idéer på lösningar är det inte så svårt att göra sig av med några efter att kunder har varit med och prioriterat och utvärderat dem. Har man bara en enda idé är det desto svårare. Det är ju i så fall den enda idé man har …

Resultatet av vårt arbete blev också åtta idéer på nya tjänster som skulle kunna utvecklas vidare. Vid midsommar – mindre än två månader efter att vi startade arbetet – kunde vi presentera vår idérymd med åtta spännande idéer för kunder och kollegor. Idérymden spänner från saker vi gjort förr till helt nya koncept, men också från saker som vi hunnit testa rätt ordentligt till annat som vi knappt hunnit visa upp för någon.

Målet är nu inte att förverkliga alla dessa åtta idéer direkt. Inför hösten har vi valt ut tre av våra idéer som vi tror har störst chans att lyckas med, och som vi tror att våra kunder kommer att uppskatta. Arbetet framåt fokuserar just på det – att ta reda på vad som kommer att göra idéerna framgångsrika och vad som uppskattas av våra kunder. Denna del av arbetsprocessen kallar vi för ”konceptutveckling”. När hösten är slut kommer vi att kunna visa upp tre prototyper som våra kunder ska kunna testa, klämma och känna på.

Vi kommer också att fylla på med nya idéer löpande så att vår idérymd hela tiden växer och utvecklas. Kanske kommer några av våra åtta idéer aldrig ens att realiseras, eftersom våra kunders behov ändras så snabbt med den digitala utvecklingen? Vilken tur i såna fall!

Vill du veta mer om vårt arbete eller kanske till och med vara delaktig i vårt arbete? Tveka inte att kontakta oss! Börja med att skicka ett mail till petter.schaffer@arbetsformedlingen.se så tar vi det därifrån. 

Våra idéer är:

  •         Fler rekryteringsprocesser med fokus på personliga egenskaper
  •         Fler rekryteringsprocesser med fokus på effektivitet
  •         Ge arbetsgivare strategiska verktyg
  •         Möjliggör employer branding för arbetsgivare
  •         Inspirera till att anställa med stöd och förenkla förståelsen för vilka stöd som finns
  •         Förenkla rekvirering
  •         Möjliggör för arbetsgivare att crowdsourca roller & kompetenser
  •         Erbjud arbetsgivare att hitta kompetens i stunden

// Petter


Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar