2016-10-11

Nu hackar vi tillsammans med Hyper Island!

Exempelbild

Arbetsförmedlingens innovationscenter blev inbjudna att hacka tillsammans med studenter från klassen Digital Business på Hyper Island. Utvecklingsbloggen var på plats och har träffat några av lagen som deltog. De kommande veckorna kommer ni att få ta del av deras förslag till framtidsstrategi för Arbetsförmedlingen. Först ut är Kunskapsförmedlingen.

Beskriv er idé eller lösning

Vi valde att fördjupa oss i vilken roll vi vill att Arbetsförmedlingen ska ha i framtiden och förändra sättet som Arbetsförmedlingen uppfattas på och deras funktion i samhället. Istället för att vara en  myndighet som förknippas med byråkrati och ineffektivitet var vår vision att skapa en organisation som arbetar proaktivt med att utveckla människor. Därför kom vi på lösningen Kunskapsförmedlingen! En myndighet vart de som söker arbete kan vända sig till för att tillgodose sig ny kompetens och öka deras anställningsbarhet på arbetsmarknaden. I och med all data som Arbetsförmedlingen har i dagsläget gällande den svenska arbetsmarknadens utveckling ser vi möjligheten att använda denna för att erbjuda relevant utbildning till de arbetssökande. Med det menar vi den kunskap som faktiskt kommer att efterfrågas från arbetsgivare. Vår idé är att människor går till Kunskapsförmedlingen för att öka sin kompetens och motivation.

Hur kom ni på idén och var kom inspirationen från?

Inspirationen kom från den research vi gjorde i syfte att förstå vad Arbetsförmedlingen hade för utmaningar. Vi såg ett gap mellan självbilden som fanns internt inom myndigheten i jämförelse med den uppfattning som gemene man har. Vi förstod att det huvudsakliga problemet var att arbetslösa förväntade sig att Arbetsförmedlingen ska ge dem ett jobb, men att myndigheten inte kunde leva upp till det. Vi såg också att Arbetsförmedlingen har ett negativt rykte och att de som redan har ett jobb inte söker sig dit. Därför kom vi på idén att Arbetsförmedlingen ska fungera som en “people accelerator”, det vill säga att de ska utveckla människor genom att förmedla kunskap.

Hur tror ni att arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden?

I framtiden tror vi att arbetsmarknaden kommer att vara mycket mer dynamisk och att man hela tiden måste utvecklas för att kunna anpassa sig till utvecklingen. Det kommer handla mer om människors attityder och inställning till förändringar än vad de har på sitt CV när man söker jobb.

Vilka ingick i ert team?

Vi som har arbetat med detta projekt är Isabelle Brättemark, Emma Osvald, Minna Lennermo, Patricio Casa och Carlos Arango. Vi studerar Digital Business på Hyper Island i Stockholm.

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar