2017-02-09

Nu publicerar Arbetsförmedlingen nya öppna data

Exempelbild

Melba Roy var en av de anställda hos NASA som på 60-talet kallades "the computers". Mycket av arbetet som skedde då är grund för den utveckling som fortsätter idag.

Var finns jobben i framtiden? Hur ser arbetsmarknaden ut för Socialsekreterare, Kockar och IT-arkitekter det kommande året? Det och mer ger vi svar på i de kortsiktiga yrkesprognoserna.

Nu publicerar vi våra kortsiktiga yrkesprognoser som öppna data. Du har möjlighet att ladda hem dem som CSV-fil på /psidata. Vi vill göra det möjligt för alla som vill att vidareutnyttja våra data i sina egna, kreativa och innovativa lösningar.

De kortsiktiga yrkesprognoser presenteras vid två tillfällen varje år, på våren och hösten. Prognoserna bygger på intervjuer med arbetsgivare runt om i landet. De är underlag för Yrkeskompassen i vilken vi har kartlagt närmare 200 yrken och chanserna att få jobb inom dessa.


PS. Du har väl inte missat att Arbetsförmedlingens långsiktiga prognoser från februari 2016 finns att vidareutnyttja via ett öppet API? Läs mer om Arbetsförmedlingens yrkesprognoser i dokumentet "Om arbetsförmedlingens prognoser"  och hur du använder det öppna APIet i dess tekniska beskrivning.

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar