2017-03-29

Jobtechdeveloper, kan Arbetsförmedlingen stötta innovation?

#Jobbtechdev är nu i skisstadied men utvecklare når det redan nu

Det här är en inbjudan till alla utvecklingsbloggens läsare att testa vår nya tjänst Jobtech Developer. Det är en helt ny plattform, fortfarande under utveckling och vi vill under ett tidigt stadie bjuda in användare för att få återkoppling på hur vi ska ta tjänsten vidare.

Vi frågar Jonas Södergren, produktansvarig Ekosystem och öppna data om tanken med den nya plattformen.
Arbetsförmedlingen vill med plattformen tillhandahålla verktyg och data så att utvecklare enklare ska kunna ta fram nya innovativa tjänster för arbetsmarknaden. Vi vill att utvecklare ska kunna fokusera på innovation och därför vill vi minska antalet barriärer och trösklar i processen från lapp till färdig app.

Tidigare har Arbetsförmedlingen haft en webbsida för sina öppna data, vad är det som är nytt med denna plattform?
Vi erbjuder data men också tjänster på ett nytt sätt, det är ett tidigt steg i att öppna upp den för andra användare än Arbetsförmedlingen. Redan idag kan du på plattformen hitta en ny datamängd, Historiska platsannonser från 2006-2016. Dessutom så erbjuder vi en tjänst för historiska data där en användare själv kan labba. Vi hoppas att våra användare ska kunna inspireras till att utveckla nya, egna tillämpningar.

Vad betyder Jobtech Developer för utvecklare, arbetsförmedlare och andra?
För utvecklare såg vi under Hack for Sweden att konceptet fungerar när en myndighet kan dela data såsom historiska platsannonser på en måndag och en vecka senare finns en ny tjänst. Vi ser det också som ett steg att utveckla vårt erbjudande för öppna data, det har varit tillgängliggjort men nu vill vi göra det ännu enklare att använda. Fler ska kunna ta del av det och kunna hitta tips: om hur du kommer igång och skriver din första applikation med öppna data och vilka är de vanligaste utmaningarna och hur undviker du dem. Vi vill erbjuda ett forum för utvecklare och själva ha en dialog direkt med dem.

För en arbetsförmedlare och rekryterare kan tjänsten betyda en möjlighet till insikt och överblick på vilka kompetenser och yrken som efterfrågas och vilka som efterfrågat dem. Du kan koppla det över hela landet eller enbart till din egen kommun. Det blir ett utforskande verktyg som kan ge ny insikter och en överblick över arbetsmarknaden.

Jobtech Developer är ännu inte en färdig tjänst utan ett första steg på en resa som vi inte vet vart den slutar. Så, vad väntar ni på? Hoppa in på http://developer.arbetsformedlingen.se - testa och titta runt. Sedan vill vi gärna höra från dig, vilka är dina tankar om tjänsten och vad den borde erbjuda. Skriv till oss här på bloggen eller på twitter #jobtechdev  


För mer information om Arbetsförmedlingens arbete och vision med API:er och öppna data:
https://www.datahotell.se/blogg/apier-gor-arbetsformedlingen-till-digitalt-matchningsnav/

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
 1. Lona Girgis
  API erna Finns endast på engelska idag men vi kommer att ha svensk översättning också, eftersom det kommer att beröra andra aktörer som affärsmän, journalist KTH studenter.
  2017-03-29
 2. Alexander Wall
  Hej, det går inte att komma åt dokumentationen till era API:er på http://afdeveloper.northeurope.cloudapp.azure.com/build-apps-for-the-future-labor-market/api-documetation/job-api/.

  /Alexander
  2017-03-31
 3. Hanna   (Författarkommentar)
  Hej Alexander - det var inte bra! Jag har meddelat gänget som utvecklar sidan som får åtgärda länken. Under tiden kan du nå dokumentationen här https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.40fa4e7b159ff029331706ca/1486976282357/teknisk-beskrivning-lediga-jobb.pdf

  MVH
  Hanna // Redax
  2017-03-31
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar