2017-04-24

Kommunquizen, ett hack för kunskapen!

Anna och Linnéa tillsammans med Simon från Arbetsförmedlingen, Hack for Sweden 2017

Anna och Linnéa tillsammans med Simon från Arbetsförmedlingen, Hack for Sweden 2017

Under Hack for Sweden teamade mor och dotter upp i laget "Hackokrati". Deras idé var att med öppna data från flera aktörer på ett enkelt och lekfullt sätt ge medborgare en ökad kunskap om kommunernas arbete. Vi har bjudit in dem att svara på tre snabba om sin idé och inspirationen bakom den.

Vad utvecklade ni för tjänst och varifrån fick ni inspiration?
Vi utvecklade tjänsten Kommunquizen. Vi hade en idé om att vi ville jobba med att öka möjligheten för medborgarna att på ett enkelt sätt få reda på hur kommunerna arbetar med olika frågor. I förberedelserna kom vår ursprungsidé att ändras för att bli möjlig att genomföra på relativt kort tid men tanken om ökad kunskap som ett redskap till en fungerande demokrati behöll vi. Det var rätt kul för när vi lyssnade på Anna Roslings fantastiska inledningsanförande om hur Gapminder under lång tid arbetat med att just det så blev vi för en sekund rädda att hon skulle presentera precis det som var vår idé. Vi kände oss lagom tillstukade när vi insåg hur oändligt mycket större deras idé var jämfört med vår. Men vi kände också en tillförsikt. Vi är på rätt väg! Kunskap är verkligen en förutsättning för en fungerande demokrati.

I Kommunquizen har vi skapat frågor utifrån fyra olika databaser, däribland Arbetsförmedlingens. Vi har velat ge svar på frågor som vi tror är både viktiga och lite roande, t ex hur många kvinnor som flyttat in i kommunen under året och hur många lediga arbeten som finns. Den som vill delta börjar med att välja vilken kommun man vill ta reda på mer om. Sen får man svara på fem frågor av väldigt varierande karaktär. När man är klar kan man välja om man vill publicera svaret på Facebook och där också locka fler personer att svara.

Planerar ni att ta idén vidare, i sådana fall hur?
Vi kommer absolut att ta den vidare. Vi planerar att skicka ut ett erbjudande till alla kommuner nu under våren och hoppas att de vill lägga upp quizen, anpassad till varje enskild kommun, på sin hemsida i lagom tid för att öka kunskapen innan nästa val.

Hur upplevde ni att det gick att arbeta med våra data, vad kan vi göra bättre?
Det var enkelt att komma åt data. Vi behövde dock ta ut data kommunvis, vilket krävde att man visste kommunens "id". Det gick inte att få ut kommunens "id" genom att veta namnet på kommunen, utan man var tvungen att gå igenom alla kommuner i varje län för att hitta dess "id". Det hade varit bra om man kunnat komma undan det genom att ha en lista med alla kommuner (inte bara kommuner inom ett län) och dess id. 

Berätta gärna kort om vilka ni är i laget och var ni kommer ifrån.
Vi som ingick i laget är mor och dotter, vilket kanske inte är det vanliga i de här sammanhangen. Anna Barsk Holmbom, mamma, är entreprenören och idésprutan. Linnéa Andersson, dottern, är den som är programmeringskunnig. Anna bor på ett torp i Örkelljunga med sin man och sin pappa i ett generationsboende. Hon driver till vardags företaget ABH Utbildning och Rådgivning som främst arbetar med att utbilda arbetsgivare för personliga assistenter. Linnéa bor i Göteborg där hon just nu arbetar för fullt med sin master för att kunna avsluta sina civilingenjörsstudier vid Chalmers lagom till sommaren, därefter håller hon ögonen öppna efter jobbutmaningar i Skåne.

P.S. Länk till lagets presentation från Hack for Sweden: https://youtu.be/2jD17oCxdK4

D.S. Hanna // Redax

 

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Stängd för fler kommentarer