2017-05-09

Stjärnorna leder dig rätt! 

Exempelbild

I tjänsten Stöd och matchning kan finns nu ett ratingsystem där du lätt kan se vilka leverantörer som har lyckats bäst med att stötta deltagarna till arbete eller studier. Vi ber Petter Carolusson, enhetschef på Externa tjänster berätta mer om den nya funktionen.

I dagens inlägg vill vi lyfta fram hur det ibland kan vara de små, förhållandevis enkla förändringarna i en tjänst som kan göra stor skillnad. När du väljer hotell inför en resa eller vill testa en ny restaurang tittar du säkert efter dess ratingbetyg för att jämföra olika alternativ innan du bestämmer dig. Varför skulle det inte fungera likadant för våra arbetssökande? Stöd och matchning är en tjänst för den som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i sitt jobbsökande där vi nu har just en sådan funktionalitet. 

Vad är det ni gjort för att utveckla tjänsten Stöd och matchning?
Inom stöd och matchning väljer individen själv leverantör som stöd i sin matchningsprocess. Vi har därför tagit fram ett ratingverktyg som är direkt kopplat till sökfunktionen av leverantörer, så att man som sökande direkt kan se hur olika leverantörer lyckas där man bor.

Hur fungerar ratingbetygen?
När man söker på sin hemort efter leverantörer på vår hemsida för Stomtjänsten syns det hur de olika leverantörerna på den orten lyckats i att få ut personer i arbete eller studier de senaste 12 månaderna.

Varför är det här en viktig utveckling för våra arbetssökande?
Vi vill att man som arbetssökande ska ha så bra underlag som möjligt för att kunna göra ett aktivt val. Ratingen sporrar också leverantörerna lite extra, vilket innebär att vi får en ännu bättre effekt på tjänsten.                 

Petter Carolusson förklarar även att ratingsystemet kommer betygsättas i stjärnor där leverantören kan få antingen en, två eller tre stjärnor, där tre stjärnor är det bästa resultatet. Vi hoppas att denna relativa simpla förändring kan underlätta arbetssökandes process och vi på Utvecklingsbloggen väntar med spänning på resultatet!

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar