2017-05-26

Arbetsförmedlingen + gaming = sant?

Samuel och Nancy tittar in i kameran

Samuel och Nancy är två av de nyanställda ungdomarna hos Innovationscenter

Innovationscenter har anställt tre unga personer med gamingerfarenhet efter en rekryteringsträff i Stockholm. Genom att ta till vara på deras kompetenser kan Arbetsförmedlingen erbjuda nya innovativa tjänster. Utvecklingsbloggen har pratat med Olle Lundin som är ansvarig för Innovationscenter, och även med Nancy, Andreas och Samuel för att få veta mer om deras spännande anställning här på Arbetsförmedlingen!

En ung person med genuint intresse för spel och stor gamingerfarenhet är förmodligen inte den person som de flesta förknippar med ”anställd på Arbetsförmedlingen”. Att anställa yngre personer på en statlig myndighet är viktigt för att hålla sig uppdaterad och nytänkande. Det ger även nya perspektiv på Arbetsförmedlingens verksamhet som i sin tur ger chans till utveckling och förbättring.

Olle Lundin, ansvarig för innovationscenter, berättar att denna typ rekrytering är en win/win-situation eftersom innovationsteamet får ta lärdom av ungdomarna, samtidigt som de får förståelse för hur de kan bidra med sina kunskaper på arbetsmarknaden. Han menar på att genom denna typ av anställning visar Arbetsförmedlingen olika arbetsgivare att de behöver tänka utanför boxen när de rekryterar ifall de upplever brist på kandidater.

Olle förklarar att de hämtar kunskap om gamifiering för att kunna skapa mer attraktiva processer och IT-system. Tack vare Nancy, Andreas och Samuel har Innovationscenter nu resurser och kunskap för att kunna demonstrera och missionera hur dagens, och morgondagens, teknik kan utnyttjas.

Vad säger de då själva om sina arbetsuppgifter på Arbetsförmedlingen?    
Nancy:
Jag är Community Manager där jag utforskar virtual reality (VR) och gaming, samt visar på möjligheterna med dessa för Innovationscenters besökare. Jag hjälper också till att organisera Hackathon.

Samuel: Jag arbetar delvis som projektledare för ett Hackathon och har varit delaktig i Arbetsförmedlingens medverkande på Openhack 2017. Jag har också hjälpt till att utföra ett samarbete mellan Innovationscenter och företaget AreaAcademy, då jag har stort intresse i AreaAcademy och deras arbete med etablering av E-sport. Utöver detta är jag ute på skolor och ungdomsgårdar där jag möter ungdomar i syfte av att upplysa samt hitta deltagare till mina kommande hackathon event.

Andreas: Jag jobbar med att utforska VR och sociala robotar, och även hur man jobbar med att programmera tillämpningar till dom. En social robot är en robot som ska likna en människa så mycket som möjligt. Roboten kan kolla på en person och sen följa efter personen som den har fokus på. Den kan även lyssna och ska kunna prata. Kombinera detta med ansiktsuttryck och du kan prata med en robot som är lite mer mänsklig. Jag deltar även inom events med VR och sociala robotar. Har även hur vi kan använda gaming inom arbetsförmedlingen som ett av mina arbetsområden.

Hur tror ni att era erfarenheter kan hjälpa till att utveckla Arbetsförmedlingen?
Nancy:
Jag kan visa hur spel och gaming fungerar och hur vi ungdomar tänker och resonerar kring den framtida Arbetsförmedlingen.

Samuel: Jag är ung, modern och väldigt driven. Vi som organisation måste skapa ett nytt förtroende, framförallt hos ungdomar. Att visa ett ung och fräscht ansikte som representant utåt för Arbetsförmedlingen tror jag är väldigt hälsosamt. Jag har god inblick i hur ungdomar tänker, deras relation till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknad generellt.

Andreas: Jag kommer in med ett mer ungdomligt perspektiv på vad Arbetsförmedlingen gör. Jag förstår gaming och e-sport, och hur det kan komma till användning.

Låter detta intressant? Håll då ögon och öron öppna under Almedalsveckan för då kommer du kunna få veta mer om hur nya kompetenser kan utnyttjas i arbetslivet. Du kan även besöka www.jobbhackathon.se redan nu för mer information!

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Stängd för fler kommentarer