2017-06-19

Del 3: Lär känna din målgrupp genom utforskande intervjuer

Lite exempel på triggermaterial

Lite exempel på triggermaterial

Utforskande intervjuer är en bra metod för att få en mer djupgående och verklighetstrogen syn på en situation. I dessa intervjuer utgår man ifrån några huvudområden som man vill undersöka, samtidigt som man måste vara öppen och inlyssnande för att upptäcka arbetsgivarens egen upplevelse. Med hjälp av enkla skisser och bilder öppnar vi upp till en diskussion med arbetsgivaren och får underlag att gå vidare med.

Arbetsförmedlingen och Daresay har som tidigare nämnt arbetat för att utveckla de digitala tjänsterna för arbetsgivare och för att lära sig mer om arbetsgivarnas situation är denna typ av intervju perfekt. Genom detta arbetssätt kan man få svar på frågor som exempelvis hur deras vardag ser ut, vad de har för problem och hur de definierar att något har gått bra.

Som intervjuare bör man ha vissa förkunskaper om området och i konceptutvecklingsprojekten som drivits under året har man använt de första frågorna till att checka av att vår bild stämmer överens med verkligheten. Detta kan man göra genom att ställa öppna och breda frågor som till exempel hur en rekryteringsträff går till, hur arbetsgivaren planerar inför sommaren eller hur arbetsgivaren hittar rätt person att anställa.

Använd bilder som triggermaterial
Att använda sig av bilder redan i ett tidigt skede är ett bra tips för att “trigga” personen som blir intervjuad till att berätta mer om sin verklighet. Dessa bilder kallas för triggermaterial. Det kan ge stöd åt bakgrundsfrågor, men framför allt har vi med oss många bilder på idéer och lösningar eller situationer. Dessa idéer behöver inte vara idéer som vi tror starkt på, utan i början av ett projekt försöker vi snarare vara så breda som möjligt. Då är det lika viktigt att höra arbetsgivarens resonemang kring varför något inte skulle fungera - allt ger oss ledtrådar till nästa fas och framtagandet av nya eller utvecklade idéer.

Det är också viktigt att inte fastna i utvärdering av existerande tjänster och verktyg, även om det är viktigt att lyssna om arbetsgivaren behöver “lätta sitt hjärta” om några riktigt jobbiga problem de haft med Arbetsförmedlingen. Istället vill man fort lyfta blicken och få in samtalet på hur det skulle kunna vara. Frågor som “varför?” eller “berätta mer!” skulle kunna utgöra halva intervjumanuset.

En insyn i verkligheten
I de konceptutvecklingsprojekt som genomförts under år 2016-2017 har många suttit med som medlyssnare under intervjuerna med arbetsgivare. De tycker att det är både spännande och nyttigt att höra direkt från källan hur våra tjänster upplevs och hur “verkligheten” ser ut för arbetsgivare. Våra medlyssnare har haft en mängd olika kompetenser: produktägare, utvecklare, kravställare med flera.

Den som lyssnar in på en intervju kommer känna igen flera problem, misstankar om hur arbetsgivarna gör kommer bekräftas och insikter i hur de tänker och vad de behöver fördjupas. Detta gör att utforskande intervjuer inte bara är givande för alla involverande för ett visst projekt, utan även för samtliga personer som har med målgruppen att göra.

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar