2017-06-26

Del 4: Tvärfunktionella team - hur är det att vara med i ett projekt?

Exempelbild

Att arbeta i tvärfunktionella team innebär att man sätter ihop ett värdefullt team med olika kompetenser och erfarenheter. Genom ett sådant team kan ett starkt verksamhetsperspektiv genereras som gynnar både projektgruppen såväl som målgruppen. I den sista delen av serien kommer Hannes Sandahl berätta mer om hur det är att arbeta i projekt.

Samskapande är en viktig princip i vårt arbete med konceptutveckling. Det bygger på uppfattningen om att ett koncept blir bättre när fler kompetenser varit delaktiga i processen. I grova drag handlar det om tre lika oumbärliga perspektiv: design- och metod, kundens upplevelse och verksamheten. Som en del i att samskapa och få ett starkt verksamhetsperspektiv involveras de som så småningom ska vara med och realisera konceptet. Detta kan vara produktägare, utvecklare, kravställare med flera. De har mycket viktig kunskap om dagens lösningar och de har ofta många idéer kring förbättringar.

Verksamhetsperspektivet är viktigt för att inte tappa bort erfarenhet, kunnande och insikter som redan finns inom området. Handläggare och kundtjänst är exempel på medarbetare som kan berätta en hel del  om vad som prövats förr, vad de får höra direkt från arbetsgivare samt vad som lyckats och inte.

Man vill också veta att vi är på rätt väg i förhållande till verksamhetsmål, strategier och policys. Det finns till exempel flera bra idéer som möter ett viktigt behov som arbetsgivarna har, men som inte ligger inom Arbetsförmedlingens uppdrag.

För att få med verksamhetsperspektivet i alla faser av konceptutvecklingen kan man bjuda in olika kompetenser från verksamheten att delta i workshops, medlyssning under intervjuer och olika kreativa övningar för att jobba fram lösningar tillsammans. Detta gör framför allt att kvaliteten på resultatet bli hög, men också att resultatet är förankrat redan från början.

Hannes Sandahl, utvecklare för enheten IT för extern digitalisering, har delat med sig av sina tankar om hur det är att vara med i ett projekt på Arbetsförmedlingen.

Hur kom det sig att du var med från början i framtagandet av ett nytt koncept för annonsering?
Av två anledningar; för att vid ett tidigt skede bidra med teknisk expertis om vad som är möjligt för att säkra ett genomförbart koncept, och för att få en chans att förstå målbilden och helheten, det vill säga vilka utmaningar vi har och vart vi vill ta tjänsterna. Som utvecklare är det lätt att enbart fungera som ett leveransband som ska realisera helt färdiga koncept. Förstår jag helheten kan vi leverera mycket bättre kundvärde i slutändan eftersom jag vet hur det jag bygger är en väg mot en större målbild.

Hur var den första aktiviteten ni gjorde tillsammans (co-creation med AG)?
Jättebra! Det var en co-creation där vi kikade på existerande annonseringstjänst och samskapade idéer för förbättring tillsammans med arbetsgivare. Jag kunde med min erfarenhet av existerande tjänst komma med input om tidigare tankesätt och samtidigt slänga in nya idéer som vi diskuterat i vårt team innan konceptarbetet.

Att ha med en arbetsgivare var så fantastiskt nyttigt för det är ju dem vi bygger för! Vi samlar vanligtvis in feedback från arbetsgivare men vid en co-creation kan man ha en dialog och förstår grundproblemen och de egentliga behoven. Vid just denna första aktivitet kunde jag exempelvis förklara hur vi tänkt när vi utvecklade och förstå att vi inte helt nådde ut med att förmedla det värde vi skapat.

Hur bidrog du till det slutliga resultatet, den klickbara prototypen, som levererades?
Jag känner att jag bidrog till en stor del av resultatet, vilket är väldigt skönt. Prototypen som togs fram är kvalitetssäkrad rent tekniskt och går att genomföra. Att komma in i arbetet vid utvalda tillfällen som jag gjorde, istället för att arbeta med koncept till 100% tror jag höjer innovationshöjden. Risken att sänka idéer och låsa sig på grund av begränsningar minskar. Det är lättare att gå in helhjärtat och fokusera på koncept och kundvärde istället för begränsningar.

Vad minns du från intervjuerna med arbetsgivarna som du var med på?
Det som var starkast för mig var att höra hur uppskattat det vi gör är för arbetsgivarna. Tjänsterna vi bygger möter deras behov och de flesta tycker att vi har skitfräcka tjänster. I det feedbackverktyg vi vanligtvis använder får vi en del kritisk feedback och problem beskrivs med en mening som kan vara svår att tolka. När vi intervjuade arbetsgivare förstod vi mer vad feedbacken handlade om och att vi är på väg mot rätt håll. Det är lätt att enbart höra de få procenten som tycker att saker inte funkar och missa alla de som tycker att vi är bra.

Publicerad i

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Stängd för fler kommentarer