2018-03-12

Arbetssökandes planering – fler funktioner för kunden!

Planeringen för våra arbetssökande utvecklas hela tiden och sedan i slutet av januari kan kunden lägga till aktiviteter från planeringen i sin egen kalender. Snart blir det även möjligt att tidssätta aktiviteter som är föreslagna i Planeringsverktyget.

Syftet med planeringen är att kunden själv ska vara aktiv och ta initiativ som leder till arbete eller utbildning. I den senaste användarundersökningen har det framkommit att upplevelsen är att planeringen är lättanvänd och har bra innehåll. Många av användarna är positiva och ser att planeringen är ett bra verktyg för dem på vägen mot nya deras utmaningar. Framöver kommer planeringen att innehålla fler funktioner som gör det möjligt för den arbetssökande att själv lägga till lämpliga aktiviteter och hitta nya vägar framåt.

Varför behövs planeringen?
Arbetsförmedlingen genomför någonting som kallas för kundresor där det framkom att kunderna själva vill äga sin plan mot ett nytt jobb eller utbildning. Planeringen har utvecklats utifrån dessa insikter och är ett viktigt förbättringsområde i dialogen mellan arbetsförmedlingen och den arbetssökande. En aktiv planering underlättar för den arbetssökande att nå sina mål och ta egna initiativ.

Vad kan kunden se i planeringen?
I planeringen kan kunden se alla de aktiviteter som Arbetsförmedlingen har tagit fram. De kan även se det datum då aktiviteten ska vara genomförd och en kort information om vad aktiviteten innebär.

Vidare ser kunden om det finns några aktiva eller framtida programbeslut och under vilken tidsperiod de löper. Kunden kan även läsa sin arbetsmarknadspolitiska bedömning och läsa mer om informationsskyldighet.

Vad händer nu med planeringen?
Planeringen fortsätter att utvecklas hela tiden. Nästa steg är att kunden ska kunna tidssätta de aktiviteter som arbetsförmedlingen föreslagit. I sommar kommer kunden själv kunna välja olika aktiviteter att lägga till i sin planering.

Kommentarer
Kommentarerna kommer från våra användare och är inte del av det redaktionella innehållet. När du skickar in en kommentar bekräftar du också att du accepterar våra regler för kommentering
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar