Om bloggen

Arbetsförmedlingen genomgår just nu en förnyelseresa. En stor del i det är att kunna erbjuda våra kunder tjänster i olika kanaler. Under de kommande åren ska Arbetsförmedlingen komma erbjuda ett rikt utbud av moderna, enkla och effektiva digitala tjänster.

Bloggen ska vara en lättillgänglig kanal som inspirerar dig som är nyfiken på vad som är på gång i Arbetsförmedlingens digitala utveckling. Du kommer att kunna läsa om vidareutveckling av våra existerande tjänster och nyutveckling, det kommer att handla om både utvecklingsprocessen och om användarperspektivet.

Genom bloggen vill vi ge dig en inblick i Arbetsförmedlingens digitala utveckling. Vi vill involvera dig och låta bloggen vara ett forum för dialog, där vi kan få in snabb feedback och förbättringsförslag på vår utveckling.

Är du nyfiken och vill läsa mer om vår förnyelseresa vill vi gärna tipsa dig om vår Generaldirektör Mikael Sjöbergs blogg, Sjöberg bloggar.


På Utvecklingsbloggen kan du följa Arbetsförmedlingens utveckling av digitala tjänster.

AF Öppna Data
AF Press